BRZ

Ustvarjen za vožnjo

Njegov cilj je ponuditi enkratno doživetje vožnje vsem, ki si to želijo. SUBARU BRZ je od vsega začetka zasnovan da navduši. Ima vse bistvene sestavine za to: nizek položaj težišča, majhno maso, odzivno krmiljenje in športno obliko.


Ustvarjen za vožnjo

SUBARU BRZ

Slike so zgolj informativne.
Barve in prevleke sedežev se na različnih tržiščih lahko med seboj razlikujejo.

Crystal White Pearl

Nata per essere guidata.

SUBARU BRZ

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom