Subaru Slovenia

Subaru boxer

Subaru Slovenia

Subaru Boxer

Pri družbi Subaru smo čvrsto prepričani, da je Boxer motor z nasproti ležečimi valji optimalni koncept za zagotovitev zadovoljstva med vožnjo. Para batov sta razporejena pod kotom 1800 glede na motorno gred in se gibljeta v nasprotnih smereh tako, da dušita tresljaje, kar omogoča tekoče in enakomerno vrtenje. Motor tako na vsem območju vrtljajev deluje mirno, in vozniku omogoča takojšen in krepak odziv. Pri motorju te vrste sta njegovi dolžina in višina manjši v primerjavi s klasičnim vrstnim motorjem, manjša pa je tudi njegova masa. Glede na druge vrste motorjev je Boxer motor lahko nameščen nižje, omogoča pa tudi skoraj popolno ravnovesje med levo in desno stranjo vozila. Na ta način nizko težišče motorja znižuje tudi težišče vozila kot celote in izboljšuje njegovo ravnovesje. Oba vidika prispevata k varnosti, stabilnosti in zanesljivosti vozila na cesti. 

SUBARU BOXER DIESEL

MOTOR BOXER SUBARU Diesel je prvi dizelski boxer motor na svetu, zasnovan za uporabo v osebnih vozilih. V splošnem velja, da je dizelski motor večji in težji od ustreznega bencinskega. V tem primeru pa smo MOTOR BOXER DIESEL zasnovali povsem na novo, pri čemer smo posvetili veliko pozornosti trdnosti samega pogonskega agregata in izbrali idealno zasnovo, imenovano ''kvadratna'' (86,0 mm premer bata x 86,0 mm hod bata). Ta pretehtana tehnična izbira ima za posledico kompaktno izgorevalno komoro in učinkovitejšo porabo goriva, pri čemer pa smo ohranili značilen športni značaj SUBARU BOXER motorja. Skrajšali smo tudi dolžino motorja, medtem ko je masa motorja ostala podobna masi bencinskega motorja. Z zavidljivim navorom in nizkimi izpusti CO2 je ta pogonski agregat edinstven na svetu, saj deluje praktično brez tresljajev. Tiho delovanje in pospeševanje, značilno za BOXER motorje sta osnovni lastnosti, ki pričata o tem, da je ta edinstveni motor, svetovni prvak v tihem delovanju, razkošnemu navoru in vrhunskih zmogljivostih, zmagovita rešitev družbe Subaru, saj v celoti opravičuje njeno odločitev za ta koncept dizelskega motorja.

Dvojni AVCS (Active Valve Control System - aktivni sistem za nadzor ventilov)
(2.0/2.5 l DOHC)

Gre za sistem, ki s pomočjo hidravličnega mehanizma nenehno prilagaja delovanje ventilov, uravnava torej trenutek odprtja in zaprtja sesalnih in izpušnih ventilov. To izboljšuje učinkovitost izgorevanja, zmanjšuje porabo goriva, uravnava enakomernost navora, začenši od nizkih vrtljajev motorja ter omogoča linearen in progresiven odziv motorja glede na položaj stopalke plina.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom