Subaru Italia

Tehnologija Subaru

Subaru Italia

Tehnologija Subaru

Pri Subaruju si od vsega začetka prizadevamo voznikom ponuditi občutek varnosti in vrhunske zanesljivosti, kot zagotovilo za prijetno vožnjo.
Ta cilj lahko dosežemo, saj lahko vselej računamo na pregovorno zanesljiv pogon Symmetrical AWD in Subaru BOXER motor, tehnologiji, ki smo ju v teku let nenehno posodabljali in izboljševali.  


© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom